Treningsopphold

Interessert i treningsopphold for opptrening av ferdigheter ? Se her >>

Treningsopphold - adferd - rehabilitering

Mange hundeinteresserte har nok fått med seg at Dyrebeskyttelsen Oslo - Akershus gjorde et styrevedtak 

på å sende den da 12 måneder gamle dobermannen
Ferdinand til noen ukers treningsopphold hos oss.

Hunden hadde en trøblete start på livet. Han kom som
ulovlig importhund fra Litauen, havnet hos et sterkt
belastet miljø i Oslo og deretter via Politiet og Mattilsynet kom Ferdinand til Dyrebeskyttelsen Oslo - Akershus.

Utfordringen til Ferdinand var redsel, og spesielt for
mannfolk. Men det var også mye sterk uro og redsel
for andre typer påvirkninger. 

Da representanten fra Dyrebeskyttelsen kom hit med
hunden for en vurdering, så det ikke så veldig lyst ut.
For å gjøre en noe lang historie kort, fant jeg ut at
hunden endret raskt adferd og faktisk roet seg ned sammen med en av mine hannhunder. Hunden viste
seg å være mottagelig for rehabilitering med preging
og trening.

Dette oppholdet ble en suksess for hunden og alle oss som er glad i denne godgutten.

Se artikkel fra Dyrebeskyttelsen her >>

Dobbermannen Ferdinand var på treningsopphold.

Mange av våre oppdrag, handler om utfordringer med adferd og svikt i kommunikasjon mellom hund og eier.  
Vår oppgave er da oftest og undervise og trene hundeeier slik at oppdragelse  av hunden og forholdet mellom
hund og eier blir avklart på en positiv måte. Mange menneskeliggjør hunden, og da blir det ofte mye frustrasjon
både for hund og menneske.

De fleste utfordringene som en hundeeier står ovenfor, kommer av at hund og fører er på totalt forskjellige univers 
og når hunden selv må ta ansvar for situasjoner som gjør den oppspilt,  får vi mye stress. Når stressnivået og trykket 
blir høyt nok får vi gjerne endel uønsket adferd. Utagering mot andre hunder, er et typisk eksempel på dette.

Hundeeieren har gjerne fått høre at man må vente til hunden viser god adferd, og så belønne når denne bra adferden 
vises. Om vi holder oss til eksemplet med hunden som er på tur med eier, får plutselig øye på en annen hund og bråket 
er i gang. Da finner man nok ikke noen øyeblikk med riktig adferd som kan belønnes. Man når ikke inn til hunden.

Det er altså hundeeier som trenger både teoretisk grunnlag og ikke minst praktisk undervisning  / trening.

Treningsopphold:

I noen tilfeller ser vi at hundeeier virkelig har behov for å få hjelp med hunden, og ut i fra en test, ser vi om 
det kan være aktuelt å ta inn hunden på et treningsopphold.  

Nevner noen eksempler:

  • Hunden blokkerer i stress og / eller har store utfordringer med avreagering.
  • En hund som viser sterk uro eller angst for situasjoner som normalt ikke skal være truende. 
  • Utfordringer med aggresjon, der vurderingen i forkant tilsier at det er muligheter for rehabilitering.
  • Sterk utagering og jaktadferd mot sykler, biler, katter, hunder med videre.

Det er svært viktig at veterinær har bekreftet at hunden er frisk. Smerter og ubehag har ofte en sterk medvirkning 
til uønsket adferd.

For en del av de som kommer hit til treningsopphold, bruker vi vår egen flokk med velbalanserte hunder til preging og
rehabilitering. 

Ut i fra en nøye vurdering, ser vi om en hund er mottagelig og påvirkelig for trening og eventuelt preging av andre 
hunder. Om det ved test, viser seg at dette så ikke er tilfelle eller vi er i tvil om dette, blir ikke hunden tatt inn til treningsopphold.

Hvor lenge må hunden bo på hundesenteret ved et slikt treningsopphold ? Normalt fra 3 - 8 uker.